• Мулти-сензорна интеграција
    Мулти-сензорна интеграција
    Мулти-сензорна интеграција(исто така позната како мултимодална интеграција), е научна дисциплина која ги истражува и објаснува интеракциите во сложениот нервен систем, поточно начинот како нервниот систем ги процесира и интегрира информациите од различни сензорни модалитети, односно сетила(вид, звук, допир, мирис, вкус ... )
  • Мулти-сензорна интеграција

ПОЧЕТНА

Денес, можеме да идентификуваме галаксии светлосни години далеку од нас, можеме да студираме честички помали од еден атом…. но сеуште не можеме да ги откиеме тајните на мозокот…

Човечкиот мозок, составен од 100 милијарди неврони, од кои секој се поврзува со илјадници други неврони, е најсложенa биолошка структура на Земјата.

Со технолошкиот напредок, научниците направија голем напредок во разбирањето на молекуларната, клеточната и невронската активност во мозокот. Но, односот меѓу овие активности и нашето однесување се уште претставува ЕНИГМА

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options